Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2022 roku. Po nowemu czy staremu?

Do końca kwietnia podatnicy mają czas na złożenie rocznych zeznań PIT za 2021 rok. W bieżącym roku nadal możliwe będzie wspólne rozliczenie małżonków. Czy w związku ze zmianami Polskiego Ładu w 2022 roku podatnicy powinni rozliczyć się w świetle dotychczasowych przepisów prawa, czy może już w Nowym Ładzie?

1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać tzw. ustawa o Polskim Ładzie (Dz.U. 2021 poz. 2105). Jej szeroki zasięg wpłynie również na zmiany w rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2022 rok. Nie oznacza to, że podatnicy chcący rozliczyć się wspólnie powinni podczas wypełniania deklaracji PIT zastosować już nowe przepisy prawa. Wyjaśniamy, które zmiany podatkowe mają zastosowanie do tegorocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok.

Wspólne rozliczenie małżonków dla większej grupy podatników

Zmianą podatkową dotyczącą wspólnego rozliczania z małżonkiem, jaka ma zastosowanie w tegorocznych rozliczeniach podatku PIT 2022, jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wspólnego rozliczania deklaracji PIT. W myśl nowych przepisów w 2022 roku rozliczyć się wspólnie będą mogli również małżonkowie, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok (dotychczasowy warunek wspólnego rozliczenia), pod warunkiem że małżeństwo i wspólność majątkowa istniała do ostatniego dnia roku podatkowego. Oznacza to, że prawo do wspólnego rozliczenia małżonków zyskały w 2022 roku również małżeństwa, które zawarły związek małżeński w dowolnym miesiącu 2021 roku i pozostawały w nim do końca roku. Jeżeli jednak w trakcie roku doszło do rozwodu, podatnicy nie będą mogli rozliczać się wspólnie za tę część roku, w którym pozostawali w związku małżeńskim.

Wspólne rozliczenie małżonków również na ryczałcie i podatku liniowym, lecz pod warunkiem

Od  stycznie obowiązują również nowe zapisy ustawy o PIT, które uniemożliwiały dotychczas wspólne rozliczenie małżonkom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie podatku liniowego bądź ryczałtu. W myśl zmian wspomniani małżonkowie będą mogli rozliczyć się wspólnie pod warunkiem, że w całym roku podatkowym nie osiągną przychodów z tych form działalności i złożą zerową deklarację PIT-36L lub PIT-28.

Ulga 4+ dla małżonków rozliczających się wspólnie

Polski Ład wprowadza również zapis umożlwiający małżonkom rozliczającym się wspólnie, rozliczenie tzw. ulgi 4+. Należy jednak zaznaczyć, że ulga ta nie będzie miała jeszcze zastosowania do rocznych rozliczeń PIT za 2021 rok. Podatnik po raz pierwszy będzie mógł z niej skorzystać w 2022 roku (zaliczki miesięczne), a w ujęciu rocznym rozliczyć dopiero w 2023 roku.

Ulga 4+ jest to ulga skierowana wyłącznie do rodzin, w których wychowuje się co najmniej czworo dzieci. W myśl przepisów Polskiego Ładu, w przypadku takiej rodziny przychody podatnika pozostają zwolnione do wysokości:

  1. 85 528 zł – dla każdego rodzica na podatku liniowym i ryczałcie,
  2. 115 528 zł – dla każdego rodzica na zasadach ogólnych,
  3. 231 056 zł – dla małżonków na zasadach ogólnych w przypadku wspólnego rozliczania*.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), dzięki reformie Polskiego Ładu też będą korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT co najmniej do kwoty 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł”.

Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie małżonków

Wiele kontrowersji budzi tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta, w przypadku osób, które zdecydują się na jej rozliczenie w ujęciu rocznym – w zeznaniu PIT składanym w kwietniu, będą musiały to zrobić dopiero podczas rocznych rozliczeń PIT składanych w 2023 roku. Ulga dla klasy średniej weszła bowiem w życie dopiero 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tej daty.

Nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie spowoduje ona zmianę sposobu ustalania podatku w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie. Choć bez zmian pozostaje podstawa opodatkowania, którą jest połowa sumy dochodów małżonków (po odliczeniu kwot zmniejszających podatek) oraz podatek określany w podwójnej wysokości, to jednak Polski Ład wprowadza nową, aktualnie bardzo problematyczną ulgę dla klasy średniej. Przepisy Polskiego Ładu mówią, że ulga powinna być naliczana oddzielnie dla każdego z małżonków. Oznacza to, że przed zsumowaniem przychodów uwzględnia się ulgę dla klasy średniej, a dopiero potem przychody sumuje. Więcej na ten temat w artykule ,, Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków”.

Subskrybuj, aby nie przegapić zmian

Bądź zawsze przygotowany i o jeden krok do przodu

Rekomendowane artykuł