Oferta

AGNIESZKA KACHNIARZ

Księgowość

W zakresie obsługi księgowej na podstawie formy opodatkowania, profilu i zakresu działalności Klienta dobieramy najefektywniejsze pod względem finansowym rozwiązania. Świadczone przez nas usługi odpowiadają indywidualnym potrzebom Klienta.

OFERTA

Co oferujemy?

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie stosownych rejestrów i ewidencji (w tym VAT),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • nadzór księgowy,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • opracowywanie planów kont,
 • inne w zależności od potrzeb Klienta.

Kadry i płace

Współpracując z naszym biurem klienci unikają czasochłonnych i skomplikowanych działań związanych z obszarem kadrowo płacowym. Dzięki temu mogą koncentrować swoje wysiłki i zasoby na podstawowych celach ich działalności.

OFERTA

Co oferujemy?

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS,
 • rowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • nadzór kadrowy,
 • monitoring terminów zakończenia umów pracowniczych, ważności szkoleń BHP, badań lekarskich itp.,
 • opracowywanie regulaminów wynagrodzeń, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych.

Analizy ekonomiczno-finansowe

Pomagamy Klientom nie tylko na etapie rejestracji i zgłaszania działalności ale oferujemy również wsparcie rozwoju firm poprzez przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych.

OFERTA

Co oferujemy?

 • Analizy ekonomiczno-finansowe,
 • Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS,
 • Doradztwo w sprawach podatkowych, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • Rejestracja Spółek prawa handlowego w KRS.

SZKOLENIA i OBSŁUGA BHP

Program szkoleń dostosujemy w zależności od specyfikacji branży. Całość organizowana jest w siedzibie naszej firmy lub w dowolnie miejscu.
Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma odpowiednie zaświadczenie.

Przeprowadzimy dla Ciebie szkolenia:

 • Wstępne
 • Okresowe (dla wszystkich grup zawodowych)

Podczas szkoleń uczestnicy zgłębią tematykę z zakresu:

 • Wypadków przy pracy
 • Zasad tworzenia odpowiednich warunków na stanowisku pracy
 • Prawa i obowiązki pracownika, kontrola warunków na stanowisku pracy itp.
 • Podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy

Stała obsługa BHP

 • Doradztwa w zakresie BHP i prawa pracy
 • Przeglądzie stanowisk pracy pod względem wymogów BHP
 • Przedłożeniu wniosków w celu usunięcia stwierdzonych niepoprawności
 • Ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz udział w zespołach powypadkowych
 • Prowadzeniu niezbędnych dokumentacji wymaganej przepisami BHP
 • Dowolnym innym zagadnieniu BHP związanym z bieżącymi potrzebami

Jednorazowe zlecenia

 • W ramach obsługi BHP realizujemy również jednorazowe zlecenia. Zaliczają się do nich wyżej wymieniony zakres zadań oraz dodatkowo:
 • Instrukcje BHP
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Ocenę ryzyka
 • Inne wynikające z bieżących potrzeb zleceniodawców