Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej – BDO!

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej . Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł. Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele wprowadzający baterie lub akumulatory wprowadzający pojazdy producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań wprowadzający na […]

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2022 roku. Po nowemu czy staremu?

Do końca kwietnia podatnicy mają czas na złożenie rocznych zeznań PIT za 2021 rok. W bieżącym roku nadal możliwe będzie wspólne rozliczenie małżonków. Czy w związku ze zmianami Polskiego Ładu w 2022 roku podatnicy powinni rozliczyć się w świetle dotychczasowych przepisów prawa, czy może już w Nowym Ładzie? 1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać tzw. ustawa o Polskim Ładzie […]