Składka zdrowotna za grudzień 2021 opłacona w grudniu umożliwi jej odliczenie.

Składka zdrowotna za grudzień 2021 opłacona w grudniu umożliwi jej odliczenie. Jest jeden warunek

Przepisy ustawy o ZUS nie zabraniają przedsiębiorcom opłacenia składek ZUS z wyprzedzeniem. W 2021 roku ma to szczególne znaczenie bowiem zapłata składki zdrowotnej w grudniu 2021 r. za grudzień 2021 r. umożliwi jej ostatnie odliczenie od podatku. Aby jednak skorzystać z tej możliwości nie wystarczy zapłacić w grudniu samej składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy tylko do końca grudnia 2021 roku będą mogli skorzystać z odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne. W myśl zmian Polskiego Ładu już od stycznia 2022 roku zostaną bezpowrotnie pozbawieni tej możliwości. Wpłynie to z całą pewnością na wzrost kosztów publicznoprawnych przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić 330 zł w 2021 roku, opłacając składkę zdrowotną w grudniu 2021 r. za grudzień 2021 r. Trzeba być jednak ostrożnym. Aby skorzystać z odliczenia nie wystarczy bowiem opłacić samej składki zdrowotnej.

Zapłać cały ZUS by zaoszczędzić na składce zdrowotnej

Okazuje się, że aby skorzystać z ostatniego odliczenia należy dokonać zapłaty kompletu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Sama zapłata składki zdrowotnej nie zostanie przez ZUS zakwalifikowana na pokrycie tej jednej składki.

Informację tą potwierdza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na pytanie klienta ZUS ,, Opłacenie składki przedwcześnie ma dotyczyć wszystkich składek, w tym składek na ubezpieczenie społeczne, a nie tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak rozumiem tylko pod warunkiem opłacenia wszystkich składek możliwe jest odliczenie?” ZUS odpowiedział, że:

,, Przepisy nie zabraniają opłacenia składek z wyprzedzeniem, np. za grudzień 2021 r. w grudniu 2021 r. Muszą zostać jednak uregulowane wszystkie należne składki, do który opłacania jest zobowiązany płatnik składek, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne, jedną wpłatą na nadany płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego NRS. Dokumenty rozliczeniowe mogą zostać złożone po opłaceniu składek, jednak nie później niż w ustawowym terminie, tj. w przypadku dokumentów za grudzień 2021 r. najpóźniej do 5., 10. lub 15. stycznia 2022 r.”

“Rozliczenie wpłaty na składki za grudzień 2021 r., nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za okresy wcześniejsze. W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za grudzień będzie musiała zostać dopłacona” – dodał ZUS.

Subskrybuj, aby nie przegapić zmian

Bądź zawsze przygotowany i o jeden krok do przodu

Rekomendowane artykuł