Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej – BDO!

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej . Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł. Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele wprowadzający baterie lub akumulatory wprowadzający pojazdy producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań wprowadzający na […]

Zmiany w najmie prywatnym i amortyzacji dopiero od 2023 roku

Zmiany w wynajmie nieruchomości. Co zmieni Polski Ład? Podatnicy uzyskujący przychody z prywatnego wynajmu już niebawem będą musiały rozliczać je w formie ryczałtu. To jednak nie wszystko. Polski Ład wykluczy również możliwość rozliczania wynajmu na zasadzie skali podatkowej. Oznacza to, że po zmianach przepisów podatnik nie będzie mógł już odliczać od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów. Od kwoty wynajmu podatnik […]

Wreszcie ruszą e-paragony

W końcu będzie można wystawiać paragony wyłącznie elektronicznie, bez potrzeby ich drukowania i wydawania klientowi do ręki. Wprawdzie taka możliwość istnieje już dziś, ale wyłącznie w kasach wirtualnych, czyli działających w postaci oprogramowania, np. na tablet bądź smartfon. Do tej pory nie mogli wystawiać e-paragonów podatnicy posługujący się kasami sprzętowymi online. Umożliwi to dopiero jedno z dwóch […]