Wakacje od ZUS nie każdy skorzysta, nie każdemu się opłacają

 EWELINA CZECHOWICZ 6 DNI TEMU

w trakcie kampanii przedwyborczej zasady opłacania ZUS były przedmiotem wielu obietnic polityków. Dobrowolny ZUS, zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej to były obietnice, na które liczyli przedsiębiorcy. Zamiast nich niektórzy przedsiębiorcy skorzystają z wakacji od ZUS. Ktoi kiedy z nich skorzysta?Dla kogo to fikcja i czy każdemu się opłacają tłumaczymy.

Wakacje od ZUS –zwolnienie tylko ze składek społecznych

Zgodnie z przyjętymi przepisami z wakacji od ZUS skorzystają tylko przedsiębiorcy opłacający pełne składki. Ulga bowiem dotyczy tylko składki społecznej. Przedsiębiorca, który się zdecyduje na ulgę będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną i podatki. Ulga będzie obejmowała jeden miesiąc w roku.

Składki społeczne, czyli które?

Składki do ZUS aktualnie składają się zpodatku zdrowotnego opłaconego w zależności od formy opodatkowania oraz składki społecznej. Składka na ubezpieczenie społeczne obejmuje składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

W 2024 roku przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali minimalną podstawę wymiaruskładki ubezpieczenia społeczne za styczeń-grudzień 2024 r. opłacają składki społeczne w wysokości:

  • 916,35 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
  • 375,55 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%),
  • 115,01 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
  • 115,01 zł -na Fundusz Pracy (2,45%),
  • 78,40 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

Preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne zależą od wysokości minimalnego wynagrodzenia i nie mogą być niższeniż 30% minimalnego wynagrodzenia.Od 1 stycznia do 30 czerwca2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. będzie wynosiło 4300 zł.

Przedsiębiorca opłacający preferencyjne składki, który skorzysta z wakacji od ZUS na koniec 2024 rokuzaoszczędzi 408,16 zł.Wynika to z faktu, że składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec-grudzień 2024 r.nie mogą być niższe od kwoty:

• 251,81 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

• 103,20 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%),

• 31,61 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

• 21,54 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

Nie każdy skorzysta z wakacji od ZUS

Z ulgi nie skorzystają jednak wszyscy przedsiębiorcy. Wakacje nie będą dotyczyć osób, które nie muszą opłacać składek społecznych. Np. osób, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej i korzystają z ulgi na start. Z ulgi nie skorzystają osoby, które prowadzą działalność, ale jednocześnie są zatrudnione na etacie za minimum minimalne wynagrodzenie. Osoby, które zdecydują się na zmianę etatu z umowy o pracę na B2B nie będą mieć prawa do ulgi. Z ulgi nie skorzystają też przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 9 osób.

Z wakacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki.Z ulgi skorzysta przedsiębiorca, który:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych;
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nieosiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;
  • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalnościgospodarczej;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nie każdy zaoszczędzi 1600 zł na wakacjach od ZUS

W myśl nowych przepisów zwolnienie z opłacania składek społecznych będzie przysługiwałoza jeden, wskazany we wniosku, miesiąc kalendarzowyw danym roku. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca korzystający z ulgi zależeć będzie od tego, w jakiej wysokości opłaca składki.Oszczędności dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się złożyć wniosek jeszcze w tym roku będą wynosiły na tzw. pełnym ZUS-ie 1600,32 zł lub 1485,31 zł przy braku opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast dla osób korzystających z preferencyjnych składek ZUS ulga wyniesie 408,16 zł lub 376,55 zł (bez chorobowego). Wniosek będzie można złożyć dopiero w listopadzie na grudzień, tym samym z ulgi de facto przedsiębiorca skorzysta dopiero w przyszłym roku.Zgodnie z nowymi przepisami wakacje od ZUS-u nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego oraz na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, nie będzie musiał zawieszać działalności. W praktyce oznacza to, że wdanym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody oraz wystawiać faktury.

Wakacje od ZUS z pułapką dla przyszłych matek

Przyjęte wakacje od ZUS mogą stanowić pułapkę dla kobiet w ciąży prowadzących własny biznes. Zwykle kobiety prowadzące działalność i planujące lub będące w ciąży deklarują wyższą niż minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Skorzystanie z wakacji od ZUS pokryje tylko najniższą składkę chorobową, tym samym zasiłek macierzyński, który wyliczany jest ze średniej z 12 miesięcy może być niższy niż w przypadku opłacenia składek w stałej wysokości i niekorzystanie z tej ulgi.

Wakacje od ZUS –korzyści będą zależeć od formy opodatkowania

Forma opodatkowania będzie miała wpływ na wysokość korzyści odniesionychz wakacji od ZUS. Bowiem osoba korzystająca z wakacji zapłaci wyższy podatek, a w przypadkuskali podatkowejrównież wyższą składkę zdrowotną.

Przedsiębiorca, który osiągnie przychód miesięczny 5000 zł netto, który płaci pełneskładki ZUSi opłaca podatek na skali zapłaci:

o 178 zł więcej podatku

o 68,22 zł wyższą składkę zdrowotną.

Nie zyska zatem 1600 zł na wakacjach od ZUS a 1 354,10 zł.

Z kolei przedsiębiorca rozliczający się liniowo o 282 zł podatku więcej, jego oszczędności na wakacjach od ZUS wyniosą 1318,32 zł.

Kiedy pierwsze wakacje od ZUS-u? Przedsiębiorcy ulgę odczują dopiero w 2025 roku

Prezydent podpisał 7 czerwca ustawę wprowadzającą wakacje od ZUS. Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia —tj.od 1 listopada 2024 r.Wniosek będzie trzeba złożyć na miesiąc przed skorzystaniem z ulgi. Tak naprawdę z wakacji przedsiębiorca, który zdecyduje się na złożenie wniosku w tym roku i złożywniosek na wakacje za grudzień de facto skorzysta z ulgi w 2025 roku, bowiem składkę za grudzień należy opłacić do 20 stycznia.

Subskrybuj, aby nie przegapić zmian

Bądź zawsze przygotowany i o jeden krok do przodu

Rekomendowane artykuł