Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej – BDO!

28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej . Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł. Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele wprowadzający baterie lub akumulatory wprowadzający pojazdy producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań wprowadzający na […]

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT w 2022 roku. Po nowemu czy staremu?

Do końca kwietnia podatnicy mają czas na złożenie rocznych zeznań PIT za 2021 rok. W bieżącym roku nadal możliwe będzie wspólne rozliczenie małżonków. Czy w związku ze zmianami Polskiego Ładu w 2022 roku podatnicy powinni rozliczyć się w świetle dotychczasowych przepisów prawa, czy może już w Nowym Ładzie? 1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać tzw. ustawa o Polskim Ładzie […]

Składka zdrowotna za grudzień 2021 opłacona w grudniu umożliwi jej odliczenie.

Składka zdrowotna za grudzień 2021 opłacona w grudniu umożliwi jej odliczenie. Jest jeden warunek Przepisy ustawy o ZUS nie zabraniają przedsiębiorcom opłacenia składek ZUS z wyprzedzeniem. W 2021 roku ma to szczególne znaczenie bowiem zapłata składki zdrowotnej w grudniu 2021 r. za grudzień 2021 r. umożliwi jej ostatnie odliczenie od podatku. Aby jednak skorzystać z […]

Zmiany w najmie prywatnym i amortyzacji dopiero od 2023 roku

Zmiany w wynajmie nieruchomości. Co zmieni Polski Ład? Podatnicy uzyskujący przychody z prywatnego wynajmu już niebawem będą musiały rozliczać je w formie ryczałtu. To jednak nie wszystko. Polski Ład wykluczy również możliwość rozliczania wynajmu na zasadzie skali podatkowej. Oznacza to, że po zmianach przepisów podatnik nie będzie mógł już odliczać od podstawy opodatkowania poniesionych kosztów. Od kwoty wynajmu podatnik […]

Wreszcie ruszą e-paragony

W końcu będzie można wystawiać paragony wyłącznie elektronicznie, bez potrzeby ich drukowania i wydawania klientowi do ręki. Wprawdzie taka możliwość istnieje już dziś, ale wyłącznie w kasach wirtualnych, czyli działających w postaci oprogramowania, np. na tablet bądź smartfon. Do tej pory nie mogli wystawiać e-paragonów podatnicy posługujący się kasami sprzętowymi online. Umożliwi to dopiero jedno z dwóch […]