Archiwa autora: studio59studio59

Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?
Praca

Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?

Zasady zawierania umów o pracę, do których zalicza się: umowę o pracę na czas nieokreślony i określony, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz umowę na...

0
Maj 16, 2017
Kiedy pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia
Praca

Kiedy pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia

Nie tylko pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę w trybie natychmiastowym – w szczególnych przypadkach bez wypowiedzenia pracę może zostawić także sam pracownik. Kodeks pracy przewiduje, że rozwiązanie umowy o...

0
Maj 16, 2017
Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe obowiązki pracownika
Praca

Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe obowiązki pracownika

Poza wykonywaniem poleceń przełożonych, przestrzeganiem czasu pracy i przepisów bhp, zatrudniony musi zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli wbrew prawu udostępni poufne dane, grozi...

0
Maj 16, 2017
7 sytuacji, kiedy możesz bezkarnie przestać pracować
Praca

7 sytuacji, kiedy możesz bezkarnie przestać pracować

Większość pracowników ma prawnie zagwarantowane jedynie prawo do piętnastominutowego, płatnego odpoczynku dziennie. Jednak na dodatkowy czas wolny w ciągu dnia mogą liczyć między innymi młodociani, niepełnosprawni oraz kobiety karmiące piersią....

0
Maj 16, 2017
Co grozi pracownikowi za spóźnianie się do pracy?
Praca

Co grozi pracownikowi za spóźnianie się do pracy?

Pracodawca ma duże możliwości w karaniu pracowników, którzy spóźniają się do pracy. Sytuację można rozwiązać polubownie i odpracować ten czas, ale nagminne skracanie czasu pracy może oznaczać poważne konsekwencje. Do...

0
Maj 16, 2017
5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia szefa
Praca

5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia szefa

Wykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracownika. Może on jednak odmówić wykonania polecenia przełożonego, jeśli jest ono sprzeczne z umową albo zagraża jego życiu lub zdrowiu. Kodeks pracy, który...

0
Maj 16, 2017
Jakie prawa ma pracownik zwalniany dyscyplinarnie
Praca

Jakie prawa ma pracownik zwalniany dyscyplinarnie

Zwolniony dyscyplinarnie pracownik traci dni wolnych na poszukiwanie pracy i zasiłku dla bezrobotnych. Jednak przypadki, kiedy pracodawca może rozwiązać z podwładnym umowę bez wypowiedzenia są ściśle określone przez prawo. Zwalniając...

0
Maj 16, 2017
Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę
Praca

Zobacz, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę

Pracodawca, który rozstaje się z pracownikiem powinien pamiętać o przestrzeganiu nowych okresów wypowiedzenia i zachowaniu pisemnej formy dokumentu. Pracodawca ma kilka sposobów na rozwiązanie stosunku pracy z podwładnym – najłatwiejszym...

0
Maj 16, 2017