Archiwa autora: studio59studio59

Ile można potrącić pracownikowi z pensji?
Praca

Ile można potrącić pracownikowi z pensji?

Pracodawca może bez zgody podwładnego zabrać mu z pensji między innymi należności za niezapłacone alimenty, a także zaległe raty kredytu, jeżeli została wszczęta egzekucja. Kodeks pracy wyraźnie reguluje, jakich potraceń...

0
Maj 16, 2017
Co powinna zawierać umowa o pracę
Praca

Co powinna zawierać umowa o pracę

Istotne elementy umowy o pracę określa Kodeks pracy w art. 29. Jej składniki to: strony umowy, data zawarcia, warunki zatrudnienia, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, termin jej...

0
Maj 16, 2017
Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?
Praca

Jakie umowy regulują w Polsce stosunek pracy?

Zasady zawierania umów o pracę, do których zalicza się: umowę o pracę na czas nieokreślony i określony, umowę na okres próbny, umowę na czas wykonania określonej pracy oraz umowę na...

0
Maj 16, 2017
Kiedy pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia
Praca

Kiedy pracownik może odejść z pracy bez uprzedzenia

Nie tylko pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę w trybie natychmiastowym – w szczególnych przypadkach bez wypowiedzenia pracę może zostawić także sam pracownik. Kodeks pracy przewiduje, że rozwiązanie umowy o...

0
Maj 16, 2017
Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe obowiązki pracownika
Praca

Nie tylko uprawnienia: Oto 4 podstawowe obowiązki pracownika

Poza wykonywaniem poleceń przełożonych, przestrzeganiem czasu pracy i przepisów bhp, zatrudniony musi zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jeśli wbrew prawu udostępni poufne dane, grozi...

0
Maj 16, 2017
7 sytuacji, kiedy możesz bezkarnie przestać pracować
Praca

7 sytuacji, kiedy możesz bezkarnie przestać pracować

Większość pracowników ma prawnie zagwarantowane jedynie prawo do piętnastominutowego, płatnego odpoczynku dziennie. Jednak na dodatkowy czas wolny w ciągu dnia mogą liczyć między innymi młodociani, niepełnosprawni oraz kobiety karmiące piersią....

0
Maj 16, 2017
Co grozi pracownikowi za spóźnianie się do pracy?
Praca

Co grozi pracownikowi za spóźnianie się do pracy?

Pracodawca ma duże możliwości w karaniu pracowników, którzy spóźniają się do pracy. Sytuację można rozwiązać polubownie i odpracować ten czas, ale nagminne skracanie czasu pracy może oznaczać poważne konsekwencje. Do...

0
Maj 16, 2017