Nowy JPK_VAT. Które towary i usługi trzeba oznaczać kodem GTU

Nowy JPK_VAT. Które towary i usługi trzeba oznaczać kodem GTU
przez

W obowiązującym od 1 października JPK_V7 należy oznaczać specjalnymi kodami dostawę niektórych towarów i usług, niektóre rodzaje transakcji oraz wskazane dowody sprzedaży i nabycia. Wiele pytań pojawia się zwłaszcza o kody GTU, służące do oznaczania tzw. towarów i usług wrażliwych.

 • Grupy towarów i usług (GTU) to nowość dla przedsiębiorców. Zostały wprowadzone w ramach uszczelniania systemu podatkowego. Czynni podatnicy VAT podczas wypełniania nowych jednolitych plików kontrolnych będą musieli oznaczać specjalnymi kodami sprzedaż 10 rodzajów towarów oraz trzech rodzajów usług zaliczanych do szczególnie narażonych na nadużycia. Sprzedaż wyrobów lub usług spoza listy nie wymaga stosowania kodów GTU.

  Oznaczeń GTU dokonuje się w pliku JPK, nie ma obowiązku wskazywania kodów na fakturach ani w zbiorczej informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej.

  Nowy JPK_VAT obowiązuje od 1 października 2020 r. Po raz pierwszy trzeba go przesłać do 25 listopada br. (za październik), ale już teraz warto zbierać dane o towarach i usługach, które będą oznaczone kodem GTU. Nie zawsze jest to proste. Grup towarów i usług jest tylko 13, ale katalog artykułów i usług zaliczanych do poszczególnych grup jest rozbudowany. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy daną transakcję trzeba oznaczyć kodem, niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do osobnych klasyfikacji lub aktów prawnych, takich jak Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikami nr 12 i nr 15, ustawa o podatku akcyzowym, a nawet prawo farmaceutyczne (w przypadku sprzedaży leków i wyrobów medycznych).

  WIĘCEJ O NOWYM JPK_VAT PRZECZYTASZ W PAKIECIE: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją + nowe kody w JPK_VAT.

  Zobacz także:

  • JPK_V7 już obowiązuje. Od 1 października trzeba zbierać niektóre dane »

  Lista kodów GTU

  Wykaz GTU znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Przedstawia się następująco:

  . KOD GRUPA TOWARÓW LUB USŁUG (GTU)
  01 dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  02 dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliw i olejów napędowych)
  03 oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
  04 dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
  05 dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
  06 dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
  07 dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10
  08 dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
  09 dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
  10 dostawa budynków, budowli i gruntów
  11 świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
  12 świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
  13 świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

  Oznaczenia GTU mają zastosowanie zarówno do towarów nowych, jak i do towarów używanych. Nie powinna sprawić problem sytuacja, w której na jednej fakturze widnieją towary/usługi objęte różnymi kodami GTU – struktura nowego JPK_VAT przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.

  Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl