ZUS: Korzystne przeliczenie emerytur dla rocznika 1953

ZUS: Korzystne przeliczenie emerytur dla rocznika 1953
przez

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych; dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Jak podkreślił ZUS, m.in. to rozwiązanie znalazło się w nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia.

  Warunkiem jest, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

  Zobacz także:

  • Senat upomina się o emerytów spoza rocznika 1953 »
  • Prezydent podpisał ustawę w sprawie przeliczenia emerytur rocznika 1953 »
  • Wyrok TK w sprawie rocznika 1953 wykonany »

  ZUS przeliczy z urzędu emerytury dla tych osób, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku, gdy prawo do tej emerytury było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

  ZUS informuje również, że jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie. Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl