Zmiany w kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy przy ciąży z powikłaniami. Pracodawca nie może odmówić

Zmiany w kodeksie pracy: Elastyczny czas pracy przy ciąży z powikłaniami. Pracodawca nie może odmówić
przez

Kobieta w ciąży powikłanej może złożyć wniosek o elastyczny czas pracy, a pracodawca nie może jej odmówić.

Nowe przepisy mają ułatwić rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad niepełnosprawnymi podopiecznymi. Wprowadziła je ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1076).

Zobacz także:

  • Podczas rekrutacji pracodawca zapytał, czy planujesz mieć dzieci? Możesz skłamać »

Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie pracy, zgodnie z którymi z telepracy będą mogli skorzystać rodzice dziecka :

  • posiadającego zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – dokument ten potwierdza występowanie u dziecka ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w trakcie porodu;
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jeśli taki pracownik złoży wniosek o telepracę (w postaci papierowej lub elektronicznej), nie będzie wtedy obowiązywać zawarte u pracodawcy porozumienie określające warunki stosowania telepracy czy też zapisy regulaminu pracy w tej sprawie.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl