Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop
przez

W przypadku niespodziewanej choroby pracownik może wyjechać na wcześniej wykupione wczasy, jeśli podroż nie koliduje z celem wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Pytanie czytelnika: Czy na L4 można wyjechać na wcześniej wykupione wczasy? Jeśli tak, jakie działania należy podjąć, aby było to legalne?

Zobacz także:

  • Ciąża podczas okresu próbnego: Czy przysługuje zasiłek chorobowy »

Odpowiedź: Każdy ubezpieczony pracownik, który jest niezdolny do pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim ma prawo do zasiłku (lub wynagrodzenia) chorobowego. Świadczenia mają pracownikowi zrekompensować brak pensji podczas choroby. Ustawodawca stworzył w ten sposób zatrudnionym warunki do jak najszybszego odzyskania pełnej zdolności do pracy, dlatego pracownik powinien w sposób właściwy korzystać ze swojego prawa, czyli prawidłowo wykorzystywać zwolnienie lekarskie.

Okres zwolnienia lekarskiego pracownik powinien więc wykorzystać w sposób, który umożliwi mu jak najszybszy powrót do zdrowia. Kiedy pracownik niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie? Z orzecznictwa sądowego wynika, że za wykorzystanie zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem można uznać między innymi nieprzestrzeganie wskazań lekarskich dotyczących nakazu leżenia w łóżku, podejmowanie niektórych prac domowych prac w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym, czy też uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dokształcających, na przykład kursach językowych. Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r. (III AUa 3189/01), “adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: “pacjent może chodzić” nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską.” Podczas zwolnienia lekarskiego zabronione jest również wykonywanie wszelkiego rodzaju pracy zarobkowej

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl