Działalność nierejestrowana to kłopot dla zlecającego

Działalność nierejestrowana to kłopot dla zlecającego
przez

Nowa instytucja nastręcza przedsiębiorcom wielu praktycznych kłopotów. Nie wiadomo, jak rozliczać PIT, gdy usługi świadczone w ramach nierejestrowanej działalności są wykonywane na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Czy umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność nierejestrowaną zobowiązuje płatnika do zakwalifikowania wypłacanych należności do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?

Zgodnie z dodanym art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT, przychody z działalności nierejestrowanej stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl