300 zł na wyprawkę szkolną: Jak złożyć wniosek? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?

300 zł na wyprawkę szkolną: Jak złożyć wniosek? Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?
przez

Gmina nie będzie musiała wydawać decyzji przyznającej świadczenie rodzicowi. Zamiast tego poinformuje go e-mailem, że otrzyma pieniądze na dziecko.

egoroczne lato zapowiada się wyjątkowo gorąco dla pracowników samorządowych, którzy zajmują się świadczeniami dla rodzin. To właśnie na ich barkach będzie spoczywać realizacja nowego rządowego programu „Dobry start”. Ma on uprawniać każdego rodzica, którego dziecko zacznie we wrześniu naukę, do uzyskania jednorazowego, wynoszącego 300 zł świadczenia na pokrycie kosztów związanych z początkiem roku szkolnego. Nowe zadanie będzie dużym wyzwaniem dla ośrodków pomocy społecznej. Wszystko przez to, że w tym samym czasie będą do nich wpływać wnioski o przyznanie nie tylko wyprawki, ale również 500+ czy zasiłku rodzinnego.

E-wnioski przez Emp@tię

Szczegółowe warunki, które będą obowiązywać przy ubieganiu się i przyznawaniu nowego świadczenia, zostały określone w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych. Przewidują one, że 300 zł będzie przysługiwać zarówno rodzinom biologicznym, jak i zastępczym. Wsparcie będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat w roku, w którym kończy się dany rok szkolny. Jeśli jednak uczeń kontynuuje edukację rozpoczętą w danej szkole przed osiągnięciem pełnoletności, wtedy 300 zł będzie mogło być przyznane do czasu jego 20. urodzin. Gdy zaś dziecko jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym, będzie objęte programem „Dobry start” do 24. roku życia.

Wnioski o przyznanie 300 zł będą składane do tej jednostki organizacyjnej gminy, która odpowiada za 500+, i będzie to można robić już od lipca. Jednak w tym konkretnym miesiącu będzie to możliwe tylko przez internet i tylko wtedy, gdy rodzic ma założone konto na portalu Emp@tia. W przeciwieństwie do świadczenia wychowawczego nie będą więc mogli skorzystać z usług swojego banku i wysłania za jego pośrednictwem dokumentów. Od sierpnia wnioski będą przyjmowane w tradycyjnej formie, a graniczna data ich składania upłynie z końcem listopada. Gmina będzie miała czas na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy w ciągu dwóch miesięcy od jego złożenia, przy czym dla dokumentów złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi to nie później niż do 30 września.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl