MF proponuje nowelę ustawy o VAT dotyczącą opodatkowania bonów

MF proponuje nowelę ustawy o VAT dotyczącą opodatkowania bonów
przez

Ujednolicenie sposobu opodatkowania podatkiem VAT obrotu bonami towarowymi – to jeden z celów projektu nowelizacji ustawy o VAT, który Ministerstwo Finansów umieściło w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt dostosowuje polskie prawo do dwóch dyrektyw unijnych – dyrektywy z 27 czerwca 2016 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi, a także dyrektywy z 5 grudnia 2017 r. zmieniającej tę samą dyrektywę w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku VAT w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.

Celem pierwszej dyrektywy, a w ślad za nią nowelizacji ustawy o VAT jest uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisówdotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że wobec braku uregulowania na szczeblu unijnym oraz nielicznego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, państwa członkowskie stosują niejednolite zasady opodatkowania bonów na towary lub usługi. Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami unijnymi świadczenie stanowiące podstawę do wydania bonu, a zatem dostawa towarów lub świadczenie usług, stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu VAT-em.

“Jednak nie jest jasne, czym dokładnie jest bon, w przypadku gdy VAT pobierany jest przy transakcjach realizowanych z wykorzystaniem bonu oraz od jakiej kwoty powinien być naliczony VAT. Potrzeba wyjaśnienia tych kwestii jest jeszcze bardziej wyraźna, gdy bony stosowane są w obrocie międzynarodowym” – napisano w OSR

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl