Jakie składki opłaca przedsiębiorca, który zachorował po urlopie rodzicielskim?

Jakie składki opłaca przedsiębiorca, który zachorował po urlopie rodzicielskim?
przez

Prowadzę działalność gospodarczą. Do 12 kwietnia 2018 r. pobierałam zasiłek macierzyński za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu. Nie wyrejestrowałam się z ubezpieczenia chorobowego z działalności. Czy to prawda, że to ubezpieczenie wygasło i teraz muszę ponownie złożyć zgłoszenie, żeby w razie choroby czy opieki nad dzieckiem otrzymać zasiłek? Czy będzie mnie obowiązywał okres wyczekiwania? Składki społeczne odprowadzam od najniższej podstawy wymiaru – 2665,80 zł.

PROBLEM

ODPOWIEDŹ

Zgadza się. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dokonać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń, w tym do chorobowego. Jeśli zrobi to w ciągu 30 dni, nie będzie czekała na uaktywnienie prawa do zasiłku chorobowego przez 90 dni.

Na wniosek

Nabycie prawa do zasiłków, w tym chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jest powiązane z ubezpieczeniem chorobowym, które w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ma charakter dobrowolny.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają, na swój wniosek, osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zatem tylko osoba, która z tytułu działalności podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym obowiązkowo, może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W przypadku zasiłku chorobowego nie wystarczy się zgłosić do ubezpieczenia i w razie rychłej niezdolności wnioskować o świadczenie. Konieczne jest pozostawanie w nim przez wyznaczony okres oraz terminowe opłacanie składek w należnej wysokości.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl