MF o kłopotliwych transakcjach z małymi podatnikami VAT. Nie ma korzyści bez ryzyka

MF o kłopotliwych transakcjach z małymi podatnikami VAT. Nie ma korzyści bez ryzyka
przez

Zawieranie umów z małym podatnikiem VAT może być bardzo opłacalne podatkowo, ale wiąże się też z ryzykiem. I to dla obu stron transakcji.

Podstawową korzyść ze stosowania kasowej metody rozliczania VAT uzyskują przede wszystkim ci, którzy sami ją stosują, czyli mali podatnicy. ramka 1 Nabywcy również jednak mogą docenić jej zalety, szczególnie przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem. Ryzyko? Przede wszystkim wiąże się z ewentualną pomyłką: wykonawca wystawił fakturę z adnotacją „metoda kasowa”, podczas gdy nie miał prawa jej stosować. Albo odwrotnie, zapomniał o tym dopisku, wskutek czego nabywca odliczył podatek naliczony za wcześnie, zanim jeszcze zapłacił za towar lub usługę. Konsekwencje tej pomyłki wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Rozliczanie VAT metodą kasową
● Małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto (czyli wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro (art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT).

● Metoda kasowa polega na tym, że dopóki sprzedawca nie dostanie zapłaty od swojego nabywcy, dopóty nie rozlicza się z fiskusem z podatku od towarów i usług. Jej istotą jest więc szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego. O ile normalnie jest on najczęściej konsekwencją wydania towaru lub wykonania usługi, o tyle w przypadku stosowania metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z dniem uregulowania całości lub części należności. To jednak pewne uproszczenie, ponieważ wszystko zależy jeszcze od tego, kto jest nabywcą – czy podatnik czynny VAT, czy inny podmiot (np. podatnik zwolniony z VAT lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

● Obowiązek podatkowy u małego podatnika, który wybrał metodę kasową, powstaje:

● z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – gdy nabywcą jest podatnik VAT czynny,

● z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – gdy nabywcą jest inny podmiot (art. 21 ust. 1 ustawy o VAT).

O wyborze metody kasowej trzeba powiadomić naczelnika urzędu skarbowego (na formularzu VAT-R).

Kolejne niebezpieczeństwo pojawia się w 2018 r., w związku z objęciem wszystkich podatników VAT obowiązkiem przesyłania co miesiąc danych o sprzedaży w pliku JPK_VAT. Dotyczy to również małych podatników, którzy z racji wyboru metody kasowej, rozliczają się z fiskusem co kwartał. Zachodzi ryzyko, że dane w plikach JPK_VAT przesłanych przez kupującego (rozliczającego się z podatku co miesiąc) i sprzedającego (wysyłającego deklarację VAT-7K raz na 3 miesiące) nie będą się zgadzać.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl