Podatek od zakupu samochodu 2018

Podatek od zakupu samochodu 2018
przez

Osoby kupujące samochód od podmiotów, które nie są podatnikami VAT muszą liczyć się zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych. W 2018 wysokość PCC nie zmieni się i będzie wynosić 2 proc. wartości pojazdu.

Warto jednak podkreślić, że przy obliczaniu wysokości podatku nie jest brana pod uwagę faktyczna cena zakupu pojazdu widniejąca na umowie. Ta jest bowiem często zaniżana w celu zmniejszenia wysokości należnego podatku. Jeśli kwota z umowy będzie rażąco odbiegać od średniej ceny rynkowej, urzędnicy sami ustalą faktyczną wartość pojazdu i na jej podstawie przedstawią wysokość należnego do zapłacenia podatku.

Należy mieć na uwadze, że nie od każdego zakupionego pojazdu będziemy musieli odprowadzić PCC. Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje bowiem w momencie, gdy wartość zakupionego pojazdu przekracza 1000 zł.

Warto również pamiętać, że podatek od zakupu samochodu muszą zapłacić osoby, które nabywają go od osób innej osoby fizycznej. Oznacza to, że zakup pojazdu od osoby będącej podatnikiem VAT (np. gdy samochód będzie własnością komisu) nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty PCC. Podobnie będzie wyglądać sytuacja, gdy samochód kupimy za granicą – na podstawie polskich przepisów jesteśmy bowiem zwolnieni z zapłaty podatku.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl