Check-lista mikroprzedsiębiorcy: O czym pamiętać przed wysyłką JPK?

Check-lista mikroprzedsiębiorcy: O czym pamiętać przed wysyłką JPK?
przez

Mikroprzedsiębiorcy jako ostatni będą musieli przygotować się na jednolity plik kontrolny. Czasu jest niewiele. Najmniejsze podmioty zostaną objęte nowymi obowiązkami już od 1 stycznia 2018 roku. Jak przygotować się do wysyłki?

Kim jest mikroprzedsiębiorca? Kluczową kwestią jest zdefiniowanie, kim jest mikroprzedsiębiorca. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej charakteryzuje mikro-firmy jako podmioty, które w co najmniej dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników, a roczny dochód netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

Nowe obowiązki: terminy. Najmniejsze firmy na początek będą musiały przesyłać skarbówce dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Chodzi o strukturę JPK_VAT, którą należy przesyłać co miesiąc bez wezwania organu podatkowego. Termin pierwszej obowiązkowej wysyłki za styczeń mija 26. lutego. Każdy kolejny plik JPK musi być przesłany do 25.dnia następnego miesiąca. Mikroprzedsiębiorcy mogą jednak przesłać pliki JPK wcześniej tj. za listopad i grudzień. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, podmioty te będą mogły wówczas liczyć na szybszy zwrot podatku VAT. To nie wszystkie obowiązki mikroprzedsiębiorców w ramach JPK. Od 1 lipca 2018 roku będą musiały raportować pozostałe struktury w ramach JPK na wezwanie fiskusa.

Jakie dane należy przygotować? JPK_VAT to zestaw informacji o transakcjach mikroprzedsiębiorcy. Jest to odzwierciedlenie danych zawartych w prowadzonych przez firmy ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Ewidencja zawiera informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT. Te wszystkie dane pobierane są bezpośrednio z systemów księgowych firm i służą wygenerowaniu pliku JPK_VAT. Inne dane, które przesyłane będą na żądanie skarbówki dotyczą: ksiąg rachunkowych (JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencji przychodów (JPK_EWP).

Jak przesłać JPK? Istotnym jest, że wszystkie pliki JPK muszą być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną. Mikro-firmy przesyłające JPK_VAT muszą pamiętać, że udostępniane informacje muszą być zgodne z danymi ujętymi w deklaracjach VAT. Przedsiębiorcy mogą wykorzystać komercyjne systemy księgowości, lub skorzystać aplikacji Ministerstwa Finansów. Ta ostatnia opcja wymaga uzupełnienia dostępnego na stronie internetowej MF arkusza kalkulacyjnego (plik CSV.) i wygenerowania plików w postaci xml. Są też inne sposoby, by przesłać pliki JPK.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl