Podatnik nie będzie już tracił na złym prawie. Będzie można żądać wznowienia postępowania

Podatnik nie będzie już tracił na złym prawie. Będzie można żądać wznowienia postępowania
przez

Będzie można żądać wznowienia postępowania, gdy fiskus kazał zapłacić podatek na podstawie przepisów niezgodnych z konstytucją lub prawem UE. Po upływie przedawnienia czas będzie ograniczony.

Takie zmiany wynikają z projektu nowej ordynacji podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. DGP do proponowanych rozwiązań dotarł jako pierwszy. Ich upublicznienie jest planowane na jesień.

 Po co wznowienie

Propozycje komisji o wznowieniu postępowań podatkowych w związku z niezgodnością krajowych przepisów dotyczą podatników, których sprawy zakończyły się decyzją ostateczną organu podatkowego.

– Chodzi o tych, którzy nie odwołali się od decyzji pierwszej instancji, oraz tych, którzy złożyli odwołanie, ale przegrali w drugiej i nie złożyli skargi do sądu administracyjnego – tłumaczy Alicja Sarna, doradca podatkowy, szefowa zespołu postępowań podatkowych i partner w MDDP.

Według ekspertki projekt umożliwi wznowienie postępowania podatkowego również po wyroku sądu. Wyjaśnia, że zgodnie z proponowanym w nim art. 443 par. 1 pkt 2 organ będzie mógł wydać decyzję odmowną, jeżeli „sąd administracyjny oddalił skargę, a wskazana we wniosku przesłanka wznowienia postępowania stanowiła przedmiot prawomocnego orzeczenia”.

– Wyrok TSUE nie jest natomiast przesłanką wydania wyroku – twierdzi ekspertka. Wyjaśnia, że chodzi o sytuację, w której najpierw sąd administracyjny orzeknie na niekorzyść podatnika, a następnie TSUE wyda wyrok (niedotyczący danego podatnika, ale odnoszący się do kwestii, która jest w jego przypadku istotą sporu), w którym wskaże odmienny sposób interpretacji przepisów. Taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku wyroków dotyczących ubezpieczenia przedmiotu leasingu (sygn. C-224/11). W tego typu przypadkach możliwe będzie wznowienie postępowania podatkowego. – Składając wniosek w tej sprawie, podatnik będzie musiał udowodnić nie tylko wpływ orzeczenia TSUE na treść wydanej w jego sprawie decyzji, lecz także wykazać, że wyrok ten nie był przedmiotem sądowej batalii – wyjaśnia Alicja Sarna. Dodaje, że gdyby więc podatnik powołał się na decyzję TSUE przed sądem, zaś skład orzekający zdecydowałby, że wyrok ten nie ma zastosowania w danej sprawie, to wznowienie postępowania podatkowego byłoby, zgodnie z nowym przepisem, niedopuszczalne.

Michał Goj, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY, przyznaje, że dziś jest dyskusyjne, czy można wznawiać postępowanie podatkowe po orzeczeniu sądowym.

– Zakaz wzruszania decyzji ostatecznych po wyroku sądowym jest wpisany wprost tylko do przepisów o trybie stwierdzenia nieważności, ale organy czasami odmawiają też wznowienia postępowania – wyjaśnia ekspert. – Zgodnie z art. 443 par. 1 pkt 2 projektu nowej ordynacji wznowienie postępowania podatkowego w sytuacji, gdy TSUE orzeknie po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, powinno być możliwe – wskazuje Michał Goj.

 

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl