PIT za 2016 rok: Komu można przekazać 1 procent podatku?

PIT za 2016 rok: Komu można przekazać 1 procent podatku?
przez

Podatnicy mają czas do 2 maja by podjąć decyzję komu przekażą jeden procent podatku od uzyskanych dochodów. Jak wygląda procedura przekazania części podatku na rzecz wybranej organizacji?

Podczas rozliczenia dochodów z fiskusem, podatnicy mogą przeznaczyć 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazanie części podatku wybranemu podmiotowi odbywa się na wniosek podatnika. Stanowi on część zeznań podatkowych tj. PIT-35 czy PIT-37. Wówczas we wniosku wpisuje się numer KRS wybranej organizacji i kwotę, którą podatnik chce jej przeznaczyć.

W sytuacji, gdy podatnik otrzymuje roczne obliczenie podatku od organu rentowego może równoległe złożyć w urzędzie oświadczenie PIT-OP. Taki wniosek uzupełnia się o sam numer KRS, gdyż złożenie tego druku oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1proc. podatku należnego.

Kwota na rzecz OPP nie może przekroczyć 1% podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

W jednym wniosku można wskazać tylko jedną organizację, której chcemy przekazać część podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik składa kilka zeznań podatkowych. Wówczas może wskazać jedną organizację w każdym z wniosków.

Więcej czytaj w serwisie – GazetaPrawna.pl